Kwaliteit en privacy

Beroepscode en algemene voorwaarden
logo NVOIn mijn werk volg ik de kwaliteitseisen en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van (Ortho)pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), waarbij ik ben aangesloten. Als orthopedagoog heb ik vanzelfsprekend te maken met het beroepsgeheim. Op deze manier wordt de privacy van de kinderen, jongeren en ouders waarmee ik werk gewaarborgd. Zaken die besproken worden, evenals verslagen en aantekeningen zullen dan ook niet gedeeld worden met derden zonder uw schriftelijke toestemming. Algemene voorwaarden  zijn van toepassing.

Privacy
Praktijk Sterk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Sterk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• geboortedatum
• geslacht
• telefoonnummer
• e-mailadres
• verzekeringsnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Sterk verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Sterk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om contact met u op te kunnen nemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• voor het afhandelen van uw betaling en administratieve doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Sterk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de administratie hanteren wij de volgende bewaartermijn: 15 jaar (dit is de vastgestelde termijn volgens de beroepscode). Voor uw contactgegevens als telefoonnummer en emailadres hanteren wij de volgende bewaartermijn: tot afsluiting behandeling.

Delen met anderen
Praktijk Sterk deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Sterk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oppsterk.nl. Praktijk Sterk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Sterk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oppsterk.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met praktijk Sterk, kunt u ons als volgt bereiken:
Postadres: Steeg 25, 5446 XN Wanroij
Telefoonnummer: 06-13722352
E-mailadres: info@oppsterk.nl