Ouders


wordcloud-sterk

Uw kind zit niet lekker in zijn of haar vel
We willen natuurlijk niets liever dan dat ieder kind zorgeloos van zijn kindertijd kan genieten. Helaas lukt dat door omstandigheden niet altijd. Een kind kan zich bijvoorbeeld verdrietig, onbegrepen, (faal)angstig, verlegen, of boos voelen. Dit kan zich uiten in teruggetrokken, opstandig, ongehoorzaam of druk gedrag en op vele andere manieren. Soms kan met een kleine investering, veel worden bereikt, in andere gevallen is een meer intensief traject nodig om doelen te behalen. Orthopedagogische praktijk Sterk biedt diagnostisch onderzoek op maat om samen met u uit te zoeken wat de oorzaak is van het gedrag en de gevoelens van uw kind. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een advies gegeven en wordt samen met u het verdere behandeltraject besproken. Er worden doelen opgesteld waaraan we samen zullen gaan werken, net zolang totdat zowel uzelf als uw kind zich weer STERK voelt, maar nooit langer dan nodig is.

Opvoedingsvragen
Ondanks dat u hard uw best doet om ervoor te zorgen dat uw kind een zorgeloze kindertijd heeft, lukt het soms niet om uw kind de ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Mogelijk merkt u dat het ene kind geheel anders reageert op uw aanwijzingen dan het andere. Het gedrag van uw kind is van invloed op uw handelen en uw handelingen beïnvloed op zijn beurt weer het gedrag van uw kind. Er is dus sprake van een continue wisselwerking tussen uw kind en de gezinsomgeving. Bij Orthopedagogische praktijk Sterk kunt u terecht met al uw opvoedingsvragen en voor ondersteuning. Middels observaties in de thuissituatie en/of de schoolse situatie en aan de hand van uw ervaringen, worden tips en adviezen gegeven. Daarnaast kunnen de eventuele onderzoekgegevens die verkregen zijn aanknopingspunten bieden.

Vraagt u zich af of Orthopedagogische praktijk Sterk ook voor uw kind iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoon/mail of via het contactformulier.

Vormen van ondersteuning

  • diagnostisch onderzoek
  • individuele begeleiding/behandeling
  • begeleiding/behandeling in een groep (o.a. sociale vaardigheden, faalangst, weerbaarheid)
  • opvoedingsondersteuning (in de thuissituatie)