Scholen & organisaties


Scholen & andere professionalskaartjes-ik-ben-behandeling
Er zijn altijd leerlingen die opvallen, vanwege hun gedrag of functioneren (binnen een groep). Niet altijd lukt het om de vinger erop te leggen wat er aan de hand is met het kind en hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. Het komt dan ook nogal eens voor dat een leerkracht vastloopt met een leerling met (gedrags-)problemen. Er kan een neerwaartse spiraal ontstaan waarbij de focus van de leerkracht steeds meer op het ongewenste gedrag komt te liggen en deze meer gestrest wordt. Onbewust en onbedoeld kan daarmee ongewenst gedrag versterkt worden.
 Orthopedagogische praktijk Sterk biedt ondersteuning aan scholen die er, ondanks hun inzet, niet in slagen de juiste ondersteuning te bieden aan een leerling. Middels observaties in de klas of psychodiagnostisch onderzoek kan de oorzaak van het probleemgedrag in kaart gebracht worden, zodat handvatten voor ondersteuning verkregen worden. Daarnaast biedt Orthopedagogische praktijk Sterk trainingen (zoals sociale vaardigheden, weerbaarheid en Theory of Mind).

Vraagt u zich af of Orthopedagogische praktijk Sterk ook voor uw kind iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoon/mail of via het contactformulier.