Werkwijze

Werkwijze

geverfde-kinder-handenOrthopedagogische praktijk Sterk biedt laagdrempelige ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders in de vorm van handelingsgerichte diagnostiek, (individuele) begeleiding, trainingen en advisering. Bij Orthopedagogische praktijk Sterk bestaat geen wachtlijst, maar wordt na aanmelding zo snel mogelijk een intakegesprek ingepland. Ouders kunnen vragen of zorgen hebben over bijvoorbeeld het schools-, psychisch of sociaal functioneren van hun kind, onverstaanbaar gedrag van hun kind of vragen over de opvoeding. Maar ook kinderen en jongeren kunnen niet lekker in hun vel zitten en zich afvragen hoe dit komt.

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek worden de klachten en de hulpvraag van de ouders en het kind in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt in overleg met ouders besloten of er diagnostisch onderzoek ingezet gaat worden óf dat er direct gestart gaat worden met een interventie. Er zijn verschillende soorten interventies die Orthopedagogische praktijk Sterk aanbiedt. Afhankelijk van de klachten waarmee het kind wordt aangemeld en kenmerken van het kind en de ouders zelf, wordt een geschikte interventie gezocht. 

Begeleidingsplan
Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een begeleidingsplan opgesteld met heldere doelen, op basis waarvan de verdere ondersteuning zal worden vormgegeven.  

Diagnostisch onderzoek
Aan de hand van de klachten en de hulpvraag van de ouders en het kind wordt besloten of diagnostisch onderzoek wordt ingezet en in welke vorm. Bij verschillende soorten moeilijkheden en ondersteuningsvragen horen steeds weer andere soorten onderzoek. Nadat besproken is welk onderzoek ingezet zal worden, zal een gesprek met de ouders worden ingepland. In dit gesprek zal verder gesproken worden over de ontwikkeling van het kind, de thuissituatie, de schoolse situatie en eventuele belangrijke dingen die het heeft meegemaakt. De ouders zullen, afhankelijk van het soort onderzoek, vragenlijsten mee krijgen die ze over hun kind in mogen vullen. Bij voorkeur wordt ook een gesprek met de leerkracht gevoerd, om het functioneren van het kind op school in kaart te brengen. Het kind zal uitgenodigd worden om taken uit te voeren en zelf wat vragenlijsten in te vullen (afhankelijk van het soort onderzoek). Nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd, zullen de onderzoeksresultaten in een helder verslag verwerkt worden. Dit verslag zal besproken worden met ouders en het kind. Eventueel kunnen onderzoeksresultaten ook naar de leerkracht worden teruggekoppeld, zodat ook op school rekening gehouden wordt met zowel de moeilijkheden als de capaciteiten van het kind.

Orthopedagogische ondersteuning
Nadat de fase van diagnostisch onderzoek is afgerond, wordt een passende vorm van ondersteuning ingezet. Het kind kan individuele begeleiding/behandeling krijgen (gebaseerd op de principes van de cognitieve gedragstherapie), maar ook kan het in een groep werken aan zijn of haar doelen. Daarnaast kan ondersteuning geboden worden in de thuissituatie.